08 October 2013

Hujung dari 'Didikan Keutamaan', tulis Buya Hamka

Setelah diperhatikan kewajipan itu dengan saksama, nyatalah kian lama kian sukar - sukar tapi indah!- Sebab hidup manusia berbeza dengan hidup binatang. Hidup manusia dipergunakannya untuk sesudah matinya, yang akan disebut orang, sepeninggalnya, dan akan didapatinya sendiri di akhirat. Dia akan datang kepada Tuhan dengan berkata: "Sekianlah usahaku ya Tuhanku, lebihnya aku tidak kuasa... pulang timbangan kepada Engkau."

Itulah yang bernama hidup. Itulah yang bernama perjuangan. Bukan dengan semata-mata menyebut sahaja. Boleh kita ulang setiap hari bahawa kebaikan lebih baik daripada kejahatan, kejujuran lebih menang daripada kecurangan, bahawa pemaaf lebih bagus dari pemarah, lurus lebih mulia dari dusta. Boleh kita berkata begitu, dan semua orang, walau pencuri dan maling sekalipun, akan mengakui, memang begitu. Tetapi apakah semata-mata dengan mengulang-ulang itu sahaja akan ada faedahnya? Apakah ubahnya mendengarkan kata-kata yang demikian dengan mendengarkan Khutbah Jumaat karangan 50 tahun yang lalu, yang masih mendoakan Sultan Turki, padahal Kerajaan Turki telah bertukar menjadi Republik?

Keutamaan hanya diperolehi dengan berjuang, dengan mendidik dan belajar, tumbuh di hati yang suci dan menimbang, bukan dengan semata-mata diajar-ajar, dipaksa-paksa atau lantaran mendengar pidato-pidato sahaja.________
fuh...padumadu.

No comments: