07 October 2013

Ma La Ga
Begitu pelabuhan Malaga
begitu cinta kita menyaksikan
jiwa-jiwa singgah berdagang
rindu dan belayar pulang.

No comments: